top of page

Časté dotazy

Frequently Asked Questions

Jak probíhá uzavření smlouvy o ubytování?

Reservation

Nejprve je nutné vyplnit rezervační formulář na našich webových stránkách. My Vám zašleme podepsanou ubytovací smlouvu, kterou Vy po přečtení podepíšete a scan pošlete k nám. POZOR – v případě nezletilých studentů je potřeba podpis a Plná moc zákonného zástupce.

Jaká je výše depositu?

Security deposit

Deposit se hradí ve výši jednoho měsíčního nájmu a teprve po jeho uhrazení je Vaše rezervace závazná.

Vystavujete potvrzení o ubytování?

Confirmation of accommodation

Potvrzení o ubytování vystavujeme na žádost studenta nejpozději do 3 pracovních dnů od uhrazení depositu. Standardně ho posíláme datovou schránkou na studentem určené velvyslanectví. Vystavení potvrzení je zpoplatněno částkou 200,-Kč.

Jak mohu platit nájemné?

Deposit payment

Nájemné lze platit bez poplatku přímo na recepci v hotovosti nebo kreditní kartou, případně bankovním převodem.

Jak probíhá Check-in?

Check-in

Naše recepce je otevřena 24/7, ale pokud budete již dopředu vědět, že Váš příjezd se oproti Smlouvě změní, budeme rádi za zprávu. Po Vašem příjezdu a podpisu potřebných dokumentů, dostanete kartu od svého pokoje. Na pokoj Vás doprovodí recepční, který s Vámi pokoj prohlédne a provede check-in. Povinné hlášení na cizineckou policii zařizujeme za Vás!

Jak vypovědět Smlouvu o ubytování?

Termination of agreement

1. Smlouvu může každá strana vypovědět písemně na formuláři Ubytovatele (k dispozici na recepci) bez uvedení důvodu s 90 denní výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce.

2. Jednostranným písemným odstoupením od Smlouvy ze strany Ubytovaného před zánikem platnosti Smlouvy o ubytování za předpokladu, že Ubytovaný uhradí Ubytovateli odstupné za předčasné ukončení Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na finančním vyčíslení této částky za jednostranné předčasné ukončení smlouvy ze strany Ubytovaného ve výši dvou měsíčních nájmů. Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem úhrady odstupného Ubytovateli.

Jak probíhá Check-out?

Check-out

Check-out provádí těsně před Vaším odjezdem recepční, který s Vámi zkontroluje, zda je pokoj a jeho vybavení v pořádku a zda je řádně proveden úklid pokoje. Na recepci vrátíte kartu od pokoje. Deposit Vám vrátíme po dohodě v hotovosti nebo bankovním převodem.

V případě jakýchkoliv nejasností se na nás obraťte, rádi Vám pomůžeme.

Message has sent!

Your Question
bottom of page