Kontakty

STUDENT HOUSE BOTIC

K Botiči 1439/5
101 00 Praha 10

Tel.+420 725 996 882

E-mail: reception@shbprague.com

Jednolůžkový malý pokoj

Pokoj 12 m2 pro 1 osobu

350 CZK 1 osoba - 1 noc

Dvoulůžkový pokoj

2 oddělená lůžka

300 CZK

1 osoba - 1 noc

Apartmán

2 oddělené dvoulůžkové pokoje se společnou sprchou a WC pro 4 osoby

265 CZK 1 osoba - 1 noc

Jednolůžkový velký pokoj

Pokoj  20m2 pro 1 osobu

415 CZK 1 osoba - 1 noc

Není k Dispozici v 2021/2022

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje Společnosti a že budou užity k předpokládaným účelům při vykonávání činnosti (zejména zajištění ubytování a na to navazujících služeb) na žádost subjektu údajů dle čl. 3 odst. 1 Směrnice GDPR a dle čl. 6 Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016.
Pokud by Společnost chtěla užít osobní údaje subjektů údajů nad rámec těchto předpokládaných účelů, je Společnost oprávněna osobní údaje užít pouze na základě písemného souhlasu subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, pokud není stanoveno jinak. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti uchování zpracování osobních údajů správci na email duskova@shbprague.com.
Společnost má k dispozici Směrnici GDPR a Záznam o činnosti zpracování, které jsou přístupné každému subjektu údajů v recepci ubytovacího domu Studentský dům Botič a má možnost se s nimi kdykoliv seznámit. Tyto listiny obsahují podrobnou úpravu ochrany osobních údajů subjektů údajů.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).